თუ თქვენს ორგანიზაციაში გაქვთ კომპიუტერულ ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული პრობლემები და გსურთ მათი მოგვარება სწრაფად და ეფექტურად, ჩვენ გთავაზობთ ადგილზე გამოძახებით მომსახურებას – ჩვენი ტექნიკოსები მოვლენ თქვენს ოფისში და გადაჭრიან ნებისმიერ პრობლემას. ანგარიშსწორებას ახორციელებთ სერვის პაკეტების შესაბამისად.

როგორ მუშაობს ერთჯერადი სერვისები?

1. გვიკავშირდებით ტელეფონზე და აფორმებთ გამოძახებას

ჩვენი ოპერატორი გატყობინებთ რამდენ ხანში შეძლებს ტექნიკოსი ადგილზე მოსვლას

2. ტექნიკოსი მოდის თქვენს ოფისში და აგვარებს პრობლემას

მომსახურების ღირებულების კალკულაცია ხორციელდება სერვის-პაკეტების შესაბამისად

3. ახორციელებთ ანგარიშსწორებას ნაღდი ან უნაღდო ფორმით

კანონმდებლობით გათვალისწინებული ფორმით იღებთ საგადასახადო ანგარიშფაქტურას

თითოეული შესრულებული სამუშაოს უკან დგას კომპანიის ავტორიტეტი, ამიტომ ჩვენ არ ვაკლებთ ცდას, რომ ყოველ ჯერზე თქვენ მიიღოთ მაღალი ხარისხის მომსახურება, კომპეტენციების ის სტანდარტი, რომელსაც კომპანია ინარჩუნებს წლების განმავლობაში, მიუხედავად იმისა კომპანიის რომელი ტექნიკოსი გემსახურებათ.

ადგილზე ვიზიტის ღირებულება

0
I – ცენტრალური თბილისი
0
II – არაცენტრალური თბილისი
0
III – გარე თბილისი

სისტემური სერვისები

B01 ოპერაციული სისტემის და პროგრამების საბაზისო პაკეტის ინსტალაცია 30 ლარი
B02 დამატებითი პროგრამის ინსტალაცია 5 ლარი
B03 კომპიუტერის გაწმენდა ვირუსებისგან და ოპტიმიზაცია 25 ლარი
B04 პროგრამული გაუმართაობის აღმოფხვრა 20 ლარი
B05 პერიფერიული მოწყობილობის მიერთება (პრინტერი, სკანერი, სხვა) 10 ლარი
B06 ელექტრონული ფოსტის კლიენტის კონფიგურაცია 5 ლარი
B07 ინფორმაციის რეზერვირება გარე მატარებლებზე (30 წთ) 5 ლარი
* ღირებულებას ემატება დღგ. თანხა შესაძლოა დამრგვალდეს მათემატიკური დამრგვალების მეთოდით ლარებამდე.
iW ოპერაციული სისტემის / პროგრამების ძირითადი პაკეტის ინსტალაცია * 50 ლარი
iG დამატებითი პროგრამის ინსტალაცია ** 20 ლარი
iG’ დამატებითი პროგრამების პაკეტის ინსტალაცია ** 60 ლარი
iE ელექტრონული ფოსტის კლიენტის კონფიგურაცია 15 ლარი
iB ინფორმაციის რეზერვირება გარე მატარებლებზე *** 30 ლარი
iP პერიფერიული მოწყობილობის მიერთება (პრინტერი, სკანერი, სხვა) 40 ლარი
* მომსახურების ღირებულება არ შეიცავს პროგრამული ლიცენზიების ფასს და მომხმარებელი ვალდებულია გააჩნდეს ლიცენზია ან შეიძინოს იგი.
** დამატებით პროგრამებში იგულისხმება პროფესიული გრაფიკული პროგრამები (MS Office, Adobe Photoshop, Adobe Premiere, ArchiCAD, AutoCAD და სხვა) და საჭიროებს წინასწარ შეთანხმებას.
*** მომსახურების ღირებულება დამოკიდებულია ინფორმაციის მოცულობაზე.
სერვის-პაკეტები მზადების პროცესშია
APP01 Adobe 5 ლარი
APP02 Artlantis Studio 5 ლარი
APP03 ChemDraw 5 ლარი
APP04 CorelDraw 5 ლარი
APP05 Lumion 5 ლარი
APP06 Microsoft Office 5 ლარი
APP07 SketchUP 5 ლარი
APP08 3Ds Max 10 ლარი
APP09 3Ds Max + vRay 15 ლარი
APP10 AutoCAD 10 ლარი
APP11 AutoCAD Civil 10 ლარი
APP12 AutoCAD Revit 10 ლარი
APP13 ArchiCAD 10 ლარი
* ღირებულებას ემატება დღგ

აპარატურული სერვისები

B10 კომპიუტერის დიაგნოსტიკა და დაზიანებული ნაწილის შეცვლა * 20 ლარი
B11 ფიზიკური გაუმართაობით გამოწვეული ხარვეზის აღმოფხვრა * 11 ლარი
B12 კომპიუტერული ნაწილის ადგილზე მიწოდება 5 ლარი
B13 კომპიუტერის გაწმენდა მტვრისგან * 10 ლარი
* ღირებულებას ემატება დღგ. თანხა შესაძლოა დამრგვალდეს მათემატიკური დამრგვალების მეთოდით ლარებამდე.
შენიშვნა: აღნიშნული სერვისები მოქმედებს დესკტოპ კომპიუტერებზე. ნოუთბუქებზე ანალოგიური მომსახურებით სარგებლობა ხორციელდება სერვის ცენტრში.

ქსელური სერვისები

B20 შიდა ქსელთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარება 20 ლარი
B21 უკაბელო ინტერნეტის (Wi-Fi) მარშრუტიზატორის კონფიგურაცია 25 ლარი
B22 მცირე ქსელის კაბელირება ან/და RJ-45 ჯეკის დასმა (წერტილი) 10 ლარი
* ღირებულებას ემატება დღგ. თანხა შესაძლოა დამრგვალდეს მათემატიკური დამრგვალების მეთოდით ლარებამდე.