ჩვენ გთავაზობთ კომპიუტერულ სერვისებს ბინაზე გამოძახებით. სერვის ცენტრში მოსვლის ნაცვლად, თქვენ შეგიძლიათ თბილისის მასშტაბით ადგილზე გამოიძახოთ ჩვენი ტექნიკოსები თქვენთვის სასურველ დროს.

ადგილზე ვიზიტის ღირებულება

0
I – ცენტრალური თბილისი
0
II – არაცენტრალური თბილისი
0
III – გარე თბილისი

სისტემური სერვისები

H01 ოპერაციული სისტემის და პროგრამების საბაზისო პაკეტის ინსტალაცია 25 ლარი
H02 დამატებითი პროგრამის ინსტალაცია 5 ლარი
H03 კომპიუტერის გაწმენდა ვირუსებისგან და ოპტიმიზაცია 20 ლარი
H04 პროგრამული გაუმართაობის აღმოფხვრა 15 ლარი
H05 პერიფერიული მოწყობილობის მიერთება (პრინტერი, სკანერი, სხვა) 10 ლარი
H06 ელექტრონული ფოსტის კლიენტის კონფიგურაცია 5 ლარი
H07 ინფორმაციის რეზერვირება გარე მატარებლებზე (30 წთ) 5 ლარი
iW2 ოპერაციული სისტემის / პროგრამების ძირითადი პაკეტის ინსტალაცია * 30 ლარი
iG2 დამატებითი პროგრამის ინსტალაცია ** 20 ლარი
iG2′ დამატებითი პროგრამების პაკეტის ინსტალაცია ** 45 ლარი
iE2 ელექტრონული ფოსტის კლიენტის კონფიგურაცია 15 ლარი
iB2 ინფორმაციის რეზერვირება გარე მატარებლებზე *** 15 ლარი
iP2 პერიფერიული მოწყობილობის მიერთება (პრინტერი, სკანერი, სხვა) 20 ლარი
* მომსახურების ღირებულება არ შეიცავს პროგრამული ლიცენზიების ფასს და მომხმარებელი ვალდებულია გააჩნდეს ლიცენზია ან შეიძინოს იგი.
** დამატებით პროგრამებში იგულისხმება პროფესიული გრაფიკული პროგრამები (MS Office, Adobe Photoshop, Adobe Premiere, ArchiCAD, AutoCAD და სხვა) და საჭიროებს წინასწარ შეთანხმებას.
*** მომსახურების ღირებულება დამოკიდებულია ინფორმაციის მოცულობაზე.
სერვის-პაკეტები მზადების პროცესშია

აპარატურული სერვისები

H10 კომპიუტერის დიაგნოსტიკა და დაზიანებული ნაწილის შეცვლა 20 ლარი
H11 ფიზიკური გაუმართაობით გამოწვეული ხარვეზის აღმოფხვრა 15 ლარი
H12 კომპიუტერული ნაწილის ადგილზე მიწოდება 5 ლარი
H13 კომპიუტერის გაწმენდა მტვრისგან 5 ლარი
შენიშვნა: აღნიშნული სერვისები მოქმედებს დესკტოპ კომპიუტერებზე. ლეპტოპებზე ანალოგიური მომსახურებით სარგებლობა ხორციელდება სერვის ცენტრში.

ქსელური სერვისები

H20 შიდა ქსელთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარება 15 ლარი
H21 უკაბელო ინტერნეტის (Wi-Fi) მარშრუტიზატორის კონფიგურაცია 20 ლარი
H22 მცირე ქსელის კაბელირება ან/და RJ-45 ჯეკის დასმა (წერტილი) 10 ლარი